SolidneProgramy.pl

Moduł FS-Księga SQL / kartoteka zdarzeń gospodarczych

Moduł FS-Księga SQL umożliwia stworzenie listy zdarzeń gospodarczych, które będą wybierane przy rejestrowaniu nowego wpisu do KPIR.

Lista zdarzeń gospodarczych

Klawisze dostępne na liście umożliwiają dodawanie nowych zdarzeń oraz poprawianie lub usuwanie istniejących.