SolidneProgramy.pl

FS-Księga SQL - wstęp

Moduł FS-Księga SQL jest modułem dodatkowym aplikacji FS-Faktura SQL służącym do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.Przygotowanie do pracy

Program po zakupie należy zainstalować z dostarczonego nośnika lub instalatora pobranego drogą elektroniczną (patrz pkt 3.1) a następnie zakupioną licencję autoryzować na stronie producenta (patrz pkt. 1.3) - otrzymany po autoryzacji IDENTYFIKATOR AUTORYZACJI należy wprowadzić do programu zgodnie z opisem w punkcie 3.2 Aby licencje programu głównego (FS-Faktura SQL) oraz modułu (FS-Księga SQL) wpółpracowały ze sobą muszą być wygenerowanej dla tej samej firmy (ten sam numer NIP).