SolidneProgramy.pl

Definiowanie danych nowej etykiety

Dane do wydruku nowej etykiety mogą zostać wyeksportowane z bazy programu fakturująco-magazynowego FS-Faktura SQL lub dodane do bufora etykiet ręcznie za pomocą poniższego formularza.Definiowanie nowej etykiety