SolidneProgramy.pl

Wydruk repertorium tłumacza przysięgłego

Zarejestrowanie w bazie zlecenia można wydrukować w formie papierowej wg ustalonego ściśle szablonu. Zakres danych do wydruku określamy poprzez podanie daty początkowej i końcowej w odpowiednich oknach na liście zleceń.

Wydruk repertorium