SolidneProgramy.pl

FS-Repertorium SQL - konfiguracja programu

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy dokonać ustawienia podstawowych opcji konfiguracyjnych programu.Konfiguracja programu