SolidneProgramy.pl

Instalacja uaktualnienia

Instalacja uaktualnienia przebiega podobnie jak pierwsza instalacja.

Przed rozpoczęciem instalacji aktualizacji należy upewnić się czy dana licencja pozwala na jego pobranie - w przeciwnym wypadku program przełączy się do pracy w wersji demonstacyjnej.Informacja o czasie prawa do pobierania aktualizacji znajduje się na specyfikacji licencji otrzymanej po autoryzacji - jest również podana na dokumencie zakupu (zwykle wynosi ona 1 rok od daty zakupu ale są dostępe również warianty dłuże i krótsze). Przed rozpoczęciem instalacji aktualizacji należy zakończyć pracę wszystkich programów pakietu FS-System. Najnowsze instalatory aktualizacji są do pobrania w dziale AKTUALIZACJE.

www.flysoft.pl/aktualizacje

Wygląd strony z działem aktualizacji przedstawia poniższy zrzut ekranu.
Aktualizacja programu

Wybieramy odpowiedni program, który chcemy zaktualizować. Pobieramy i zapisujemy na dysku twardym swojego komputera instalator aktualizacyjny oraz przeprowadzamy instalację zgodnie z tym jak prowadzi kreator. Na czas instalowania aktualizacji aktualizowany program musi być zamknięty.