SolidneProgramy.pl

Autoryzacja programów

Autoryzacja jest procesem, w którym producent potwierdza prawa użytkownika do korzystania z posiadanej kopii programu. Po zakupie licencji użytkownik powinien wykonać autoryzację w ciągu 30 dni. Proces autoryzacji polega na wypełniu formularza autoryzacji dostępnego na stronie www.flysoft.pl/autoryzacja.php (wszystkie dane niezbędne do jego wypełnienia znajdują się na fakturze VAT potwierdzającej zakup programu oraz na naklejce licencyjnej w przypadku zakupu wersji na CD lub w wiadomości e-mail gdy zakupiono licencję z dostą tylko elektroniczną. Na podstawie takiego zgłoszenia generowany jest unikalny IDENTYFIKATOR AUTORYZACJI i jest one odsyłany do użytkownika zwrotnym e-mailem na adres podany w formularzu. Maksymalny czas odesłania autoryzacji wynosi 48 godzin jednak w praktyce w dni robocze kody są odsyłane zwykle w czasie nie dłuższym niż 1-4 godzin. Otrzymany indetyfikator należy wprowadzić do programu (patrz punkt 3.2 - Aktywowanie licencji) oraz starannie zabezpieczyć i nie udostępniać osobom trzecim.


Autoryzację licencji wykonujemy na stronie :
www.flysoft.pl/autoryzacja

Autoryzacja licencji


Po poprawnym zalogowaniu się poprzez podanie numeru NIP oraz klucza produktu autoryzowanej licencji należy wypełnić i wysłać formularz autoryzacji.

Autoryzacja licencji formularz