SolidneProgramy.pl

Wstęp

Niniejsza instrukcja powstała z myślą o użytkownikach rozpoczynających pracę z programami z pakietu FS-System SQL. Zawiera ona podstawowe informacje niezbędne do prawidłowego skonfigurowania programów i rozpoczęcia z nimi pracy. Ze względu na ciągły rozwój programów wygląd niektórych okien aplikacji oraz dostępność funkcji może nieznacznie odbiegać od zrzutów ekranu prezentowanych w instrukcji. W razie pojawienia się pytań lub niejasności dotyczących wykorzystania opcji dostępnych w programach mogą Państwo skorzystać ze wsparcia technicznego świadczonego przez dział pomocy technicznej dostępnego w ramach aktywnego abonamentu Telekonsultant. Więcej na temat udzielanego wsparcia technicznego znajdą Państwo w rozdziale 1.5

Kanał SolidneProgramy na YouTube