Instrukcja prawidłowej instalacji aktualizacji FS-Faktura SQL 2017

W celu skutecznej instalacji aktualizacji programu FS-Faktura SQL 2017
instalację nowej wersji należy wykonać do tego samego katalogu, w którym
była zainstalowana wersja 2016. Lokalizację starego katalogu można odczytać
z właściwości skrótu wersji 2016 albo w menu Pomoc wersji 2016.